จับยี่กี VIP - รอบที่ 84 07-Feb-2023
3ตัวบน

887

2ตัวล่าง

20

หวยรัฐบาลไทย 16-Dec-2022
รางวัลที่1

xxxxxx

3ตัวหน้า

xxx,xxx

3ตัวล่าง

xxx,xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยออมสิน 16-Jun-2021
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

xxxxxx

หวยออมสิน
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวย ธกส 16-Jun-2021
เลขที่ออก

xxxxx

หวย ธกส
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นต่างประเทศ 07-Feb-2023
หวยหุ้นดาวน์โจน
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

จับยี่กี VIP 07-Feb-2023
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

148

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

024

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

284

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

054

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

007

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

149

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

337

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

237

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

248

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

057

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

016

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

880

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

747

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

546

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

192

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

247

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

256

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

116

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

922

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

308

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

560

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

668

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

098

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

909

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

303

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

684

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

309

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

606

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

234

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

290

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

605

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

494

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

020

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

116

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

149

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

144

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

631

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

530

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

988

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

861

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

556

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

444

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

952

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

325

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

546

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

264

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

151

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

137

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

734

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

797

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

275

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

120

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

791

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

934

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

787

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

743

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

424

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

684

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

583

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

508

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

668

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

791

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

538

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

507

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

793

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

575

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

416

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

531

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

594

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

922

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

413

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

735

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

273

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

669

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

154

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

152

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

789

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

887

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

148

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

024

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

284

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

054

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

007

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

149

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

337

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

237

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

248

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

057

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

016

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

880

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

747

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

546

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

192

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

247

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

256

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

116

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

922

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

308

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

560

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

668

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

098

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

909

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

303

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

684

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

309

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

606

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

234

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

290

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

605

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

494

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

020

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

116

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

149

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

144

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

631

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

530

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

988

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

861

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

556

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

444

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

952

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

325

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

546

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

264

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

151

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

137

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

734

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

797

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

275

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

120

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

791

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

934

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

787

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

743

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

424

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

684

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

583

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

508

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

668

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

791

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

538

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

507

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

793

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

575

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

416

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

531

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

594

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

922

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

413

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

735

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

273

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

669

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

154

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

152

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

789

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

887

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx